Skip to main content

Aktualności

20 lutego, 2024

Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych przeprowadzonych na stanowisku archeologicznym nr AZP 49-55/44 Grodzisko w miejscowości Dźwierzno gm. Radzanowo w 2023 r.

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wieloaspektowe badania weryfikacyjne zanikłego grodziska w Dźwierznie pod Płockiem.” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Radzanowo. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury […]

Czytaj dalej

20 lutego, 2024

Sprawozdanie z badań weryfikacyjnych przeprowadzonych na stanowisku archeologicznym nr AZP 69-64/9 – Dziarnów 1, gm. Mogielnica 2023 r

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wielokulturowa osada w Dziarnowie, gm. Mogielnica – wieloaspektowe badania weryfikacyjne” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Mogielnica. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji […]

Czytaj dalej

30 sierpnia, 2023

Wieloaspektowe badania weryfikacyjne zanikłego grodziska w Dźwierznie pod Płockiem

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wieloaspektowe badania weryfikacyjne zanikłego grodziska w Dźwierznie pod Płockiem.” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Radzanowo. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury […]

Czytaj dalej

30 sierpnia, 2023

Wielokulturowa osada w Dziarnowie, gm. Mogielnica – wieloaspektowe badania weryfikacyjne

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wielokulturowa osada w Dziarnowie, gm. Mogielnica – wieloaspektowe badania weryfikacyjne” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Mogielnica. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji […]

Czytaj dalej

19 stycznia, 2023

Wyniki badań – Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne

W 2022 r. Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało projekt „Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne.” Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2022, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program […]

Czytaj dalej

25 września, 2022

Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne

W ramach Programów MKiDN 2022, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2022 zadanie pod nazwą „Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne”, na terenie woj. podlaskiego, gmina Suraż. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury […]

Czytaj dalej

4 sierpnia, 2021

Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko

W ramach Programów MKiDN 2021, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2021 zadanie pod nazwą „Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko” na terenie woj. mazowieckiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Czytaj dalej

2 listopada, 2020

Konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów oraz pedagogów i polega na zgłoszeniu swoich prac/ciekawych form scenariuszy lekcji na temat wybranej dziedziny dziedzictwa kulturowego.Konkurs trwa do 16 listopada 2020 r. i docelowo ma zasilić zbiory dostępne bezpłatnie dla internautów na stronie NID.Dla laureatów przygotowane są nagrody pieniężne. Szczegóły oraz […]

Czytaj dalej

24 lutego, 2020

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2019 r.

Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało w latach 2018 – 2019 projekt „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego”. Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”. Badaniami objęto cztery obszary AZP o nr […]

Czytaj dalej

26 lipca, 2018

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2018 r.

„W ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w latach 2018 – 2019 zadanie pod nazwą „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra […]

Czytaj dalej