Skip to main content

Badania Archeologiczne

Nasz zespół tworzą doświadczeni archeolodzy, konserwatorzy i etnografowie, współpracujemy także stale z wieloma konsultantami naukowymi w stopniu doktora, docenta i profesora – pracownikami naukowymi Uniwersytetów, Polskiej Akademii Nauk, oraz Muzeów, w dziedzinach:

 • archeologii
 • architektury
 • konserwacji zabytków archeologicznych, oraz dzieł sztuki wykonanych z metalu np. zabytków sakralnych
 • etnografii
 • historii sztuki
 • innych, pokrewnych nauk specjalistycznych

oraz architektami z uprawnieniami – pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Dzięki specjalistycznemu sprzętowi oraz dyspozycyjności kadry badawczo – naukowej i technicznej, jesteśmy w stanie ograniczyć czas badań do niezbędnego minimum przy jednoczesnym wysokim poziomie merytorycznym prowadzonych prac. Badania prowadzimy niemalże przez cały rok, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Za usługi najwyższej jakości proponujemy umiarkowane ceny.

Oferta

– prowadzenie poprzedzających inwestycje kompleksowych badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych w każdym terenie, oraz opracowanie tych badań. Zarówno nasze badania jak i opracowania spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Służby Ochrony Zabytków
– prowadzenie nadzorów archeologicznych podczas trwania inwestycji oraz prowadzenie archeologicznych badań sondażowych
– kwerendy źródeł archiwalnych
– konserwacja zabytków archeologicznych
– konserwacja zabytków metalowych (np. sakralnych)
– prowadzenie lekcji muzealnych (przewidujemy możliwość zwiedzania terenu badań)

Ważniejsze badania

 • badania archeologiczne Pl. Małachowskiego 2 (przy ul. Traugutta – zabudowa ulicy XVIII – XX w. kamienicy wraz z oficynami) w Warszawie
 • badania archeologiczne Cytadela warszawska, ul. Dymińska 13 – koszary Gwardii Stanisławowskiej – Cd. Badań; oraz Konwikt Pijarów
 • badania archeologiczno-architekt. Kolegium pojezuickiego w Pułtusku
 • badania archeologiczno-architektoniczne pałacu w Chrzęsnem
 • badania archeologiczne na terenie Cytaledi Warszawskiej
 • badania archeologiczne na terenie starego miasta w Pułtusku
 • badania archeologiczno-architektoniczne kanalizacji w Łomży
 • badania archeologiczno-architektoniczne piwnic przy ul. Nowy Świat w Warszawie
 • szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne wyprzedzające inwestycje drogowe (m.in. okolice Ożarowa Świętokrzyskiego, Garwolina)
 • szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne wyprzedzające inwestycje budowlane (m.in. Kręczki – Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki)
 • sondażowe badania archeologiczne w Chynowie
 • badania archeologiczne ulicy Żabi Kruk 4 w Gdańsku pod inwestycję związaną z budową budynku o charakterze handlowo-usługowym
 • wykopaliskowe badania archeologiczne na terenie powstającego zbiornika „Jagodno” gm. Przytyk
 • badania archeologiczne na obrzeżach wsi Łomna
 • archeologiczne badania sondażowe na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 • badania archeologiczne na dziedzińcu Arsenału Warszawskiego
 • wykopaliskowe badania archeologiczne na terenie działki położonej przy ulicy Bukowińskiej w Warszawie
 • sondażowe badania archeologiczne na terenie głównego placu Fortu M (Mokotów) Twierdzy Warszawa
 • sondażowe badania archeologiczne prowadzone w celu odsłonięcia reliktów muru oporowego przeciwskarpy na terenie Fortu V (Włochy) w Warszawie
 • badania archeologiczno-architektoniczne na stanowisku Fort VII (Zbarż) w Warszawie
 • sondażowye badania archeologiczne na terenie Fortu VIII „Służew” Twierdzy Warszawa
 • badania archeologiczne przeprowadzone w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z odwodnieniem i izolacją fundamentów budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 66
 • prace archeologiczne prowadzone przez Muzeum Warszawy w Ogodzie Krasińskich w Warszawie w związku z poszukiwaniami archiwum „Bundu”
 • wykopaliskowe archeologiczne badania sondażowe przy ul. Powązkowskiej w Warszawie
 • archeologiczne badania wykopaliskowe na Rynku w Starachowicach-Wierzbniku w związku z realizacją inwestycji „Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach”.
 • badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015, program „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”.

oraz w wiele innych większych i mniejszych badaniach archeologicznych, zarówno miejskich jak i pradziejowych oraz wczesnośredniowiecznych (grodziska, osady).