Skip to main content

Projekty

19 stycznia, 2023

Wyniki badań – Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne

W 2022 r. Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało projekt „Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne.” Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2022, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program […]

Czytaj dalej

25 lutego, 2020

Badania nieinwazyjne „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego” przeprowadzone w latach 2018 -2019, zrealizowane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 – Ochrona zabytków archeologicznych.

Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało w latach 2018 – 2019 projekt „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego”. Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”. Badaniami objęto cztery obszary AZP o nr […]

Czytaj dalej

24 lutego, 2020

Badania „Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko” przeprowadzone w latach 2018 -2019, zrealizowane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa  pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Archeologia to nie tylko spektakularne odkrycia. Równie ważne jest aktualizowanie stanu wiedzy o istniejących stanowiskach i monitorowanie stanu ich zachowania. Jednym z naszych zadań w 2021 roku była realizacja projektu „Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. […]

Czytaj dalej