Skip to main content

30 sierpnia, 2023

Wieloaspektowe badania weryfikacyjne zanikłego grodziska w Dźwierznie pod Płockiem

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wieloaspektowe badania weryfikacyjne zanikłego grodziska w Dźwierznie pod Płockiem.” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Radzanowo. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w kwocie 47 000 zł. Zadanie ma na celu zweryfikowanie istnienia stanowiska archeologicznego – zniwelowanego grodziska w Dźwierznie, gm. Radzanowo, pow. płocki.