Skip to main content

30 sierpnia, 2023

Wielokulturowa osada w Dziarnowie, gm. Mogielnica – wieloaspektowe badania weryfikacyjne

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wielokulturowa osada w Dziarnowie, gm. Mogielnica – wieloaspektowe badania weryfikacyjne” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Mogielnica. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w kwocie 49 200 zł. Zadanie ma na celu zweryfikowanie istnienia stanowiska archeologicznego – wielokulturowej osady z epoki brązu i epoki żelaza położonej nad rzeczką Mogielanką, w Dziarnowie.