Skip to main content

26 lipca, 2018

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2018 r.

„W ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w latach 2018 – 2019 zadanie pod nazwą „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”