Skip to main content

23 marca, 2018

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2017 r.

„W ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizowało w 2017 – 2018 r. zadanie pod nazwą Badania nieinwazyjne krajobrazu archeologicznego Starej Łomży i jej sąsiedztwa „na terenie woj. podlaskiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”