Skip to main content

25 września, 2022

Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne

W ramach Programów MKiDN 2022, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2022 zadanie pod nazwą „Gródek strażniczy Ostrów – Zawyki – wieloaspektowe badania weryfikacyjne”, na terenie woj. podlaskiego, gmina Suraż. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w kwocie 38 360 zł. Zadanie ma na celu zweryfikowanie istnienia stanowiska archeologicznego – gródka strażniczego z okresu wczesnego średniowiecza, usytuowanego zgodnie z informacjami z wpisu do rejestru zabytków, na niewysokim wzniesieniu w pobliżu rzeki Narew.