Skip to main content

4 sierpnia, 2021

Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko

W ramach Programów MKiDN 2021, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2021 zadanie pod nazwą „Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko” na terenie woj. mazowieckiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.