Skip to main content

24 lutego, 2020

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2019 r.

Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało w latach 2018 – 2019 projekt „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego”. Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”. Badaniami objęto cztery obszary AZP o nr 22-75, 22-76, 22-77 i 23-76; trzy z nich (nr AZP 22-75, 22-76 i 23-76) obejmowały tereny wokół jeziora Orzysz, natomiast czwarty obszar (nr AZP 22-77) to tereny wokół jeziora Rogale i znajdującego się obok niego grodziska.
W ramach badań krajobrazu archeologicznego na wymienionych obszarach AZP najpierw wykonano kwerendę archeologiczną oraz historyczną, a także przeprowadzono analizę i interpretację danych pozyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego zakupionych w GUGiK. Następnie przeprowadzono badania powierzchniowe na wszystkich czterech obszarach. Ponadto wykonano badania podwodne na większości znajdujących się tu jezior: Orzysz, Rostki, Rogale, Przykop, Kraksztyn (Ogródek), Dobrzyń i Wylewy (Czarne), Długie, Kępiaste, Przylesie, Rzęśniki, Strzelniki, Przykop i Grabnik. Na grodzisku Rogale i w jego najbliższym sąsiedztwie wykonano fotografie lotnicze i badania geofizyczne.