Skip to main content

25 czerwca, 2015

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2015 r.

W ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w 2015 r. zadanie pod nazwą „Ryczywół zaginiony badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic”, na terenie woj. mazowieckiego, gm. Kozienice. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.