Skip to main content

3 października, 2015

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie

Szanowni Państwo, zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie, które odbędą się 7-9 października 2015 r. w Centrum MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa.
Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie to unikatowa w skali kraju, branżowa impreza poświęcona konserwacji i restauracji zabytków stanowiących cenny dorobek kulturowy Polski. Intencją organizatorów jest stworzenie warunków do przedstawienia dotychczasowego dorobku w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad nimi, a także umożliwienie prezentacji nowych rozwiązań organizacyjnych, projektowych i technologicznych poszerzających instrumentarium konserwatorskie. Honorowy Patronat Generalnego Konserwatora Zabytków podkreśla rangę naszej imprezy i jej znaczenie dla Kultury Polskiej. Hasłem przewodnim Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich jest „Teoria a Praktyka”.
Serdecznie zapraszamy.

Ryszard Mikliński
były Generalny Konserwator Zabytków- V-ce Minister Kultury

Ryszard Głowacz
były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie odbywają się równolegle z III Targami Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia dla Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2015.
Organizator: