Skip to main content

20 lutego, 2016

Badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic

W 2015 r. Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało projekt „Ryczywół zaginiony – badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic”. Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015, program „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Sprawozdanie z badań można przeczytać poniżej