Skip to main content

24 czerwca, 2015

Archeologia Jaćwieży

Stowarzyszenie Starożytników wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie bierze udział w realizacji projektu „Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego „Archeologia Jaćwieży””, w ramach programu „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009 -2014 Celem projektu są interdyscyplinarne badania dwóch kompleksów osadniczych wczesnośredniowiecznej Jaćwieży: w Szurpiłach, gm. Jeleniewo i w Skomacku Wielkim, gm. Stare Juchy. W realizacji zadania wykorzystywane są różne metody badawcze: nieinwazyjne (m.in. geofizyczna, lotnicze), wykopaliskowe, analizy przyrodnicze i inne. Odbędą się też warsztaty dotyczące badań nad społeczeństwami bałtyjskimi, w których wezmą udział archeolodzy litewscy ze State Cultural Reserve of Kernave (Kernave archaeological site) i Uniwersytetu w Kłajpedzie. Uzyskane wyniki badań będą popularyzowane, w środowisku naukowym, konserwatorskim, oraz wśród lokalnych społeczności. W ramach projektu zostanie przygotowana wystawa dotycząca badań nad Jaćwieżą oraz publikacja popularno- naukowa na temat nowoczesnego konserwatorstwa i ochrony zabytków, m.in. w Norwegii. Projekt zakończy się konferencją naukową, na której zostaną przedstawione jego rezultaty. Partnerzy norwescy projektu: Vest Agder Regional Council, Department of Monuments and Sites, Vestfoldemuseene IKS, Department of Ancient and Medieval History & Midgard Historical Centre in Borre. Projekt jest realizowany od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Partnerzy projektu: