Badania nieinwazyjne „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego” przeprowadzone w latach 2018 -2019, zrealizowane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018 - Ochrona zabytków archeologicznych.

Więcej

Badania „Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko" przeprowadzone w latach 2018 -2019, zrealizowane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej

Badania „Gródek strażniczy Ostrów - Zawyki - wieloaspektowe badania weryfikacyjne.” przeprowadzone w październiku 2022, zrealizowane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2022; program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Więcej