MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU

W wyniku przeprowadzonych sondażowych badań archeologicznych zrealizowano szereg założeń programu na lata 2013-2014: natrafiono na ślady podjazdu wysypanego żwirem i piaskiem, odsłonięto fragmenty pozostałości dawnej Stróżówki oraz odsłonięto sadzawkę o „nerkowatym” kształcie. Na terenie Dworku Milusi odkryto niewielką ilość zabytków ruchomych, a większość z nich pochodziła z II połowy XX wieku. Z okresu międzywojennego, czyli czasów zamieszkiwania Dworku przez Marszałka Józefa Piłsudskiego z rodziną.