PLAC MAŁACHOWSKIEGO W WARSZAWIE

Archeologiczne ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzono w dwóch etapach. Szeroko płaszczyznowe badania poprzedzone zostały rozpoznaniem geologicznym terenu. W trakcie badań odsłonięto pozostałości fundamentów oficyny z połowy XIX wieku oraz fundamenty budynków z lat 80. XIX stulecia składające się w sumie z 52 pomieszczeń (piwnice i korytarze). Zespół wydzielił 116 murów, 41 nowożytnych warstw użytkowych i niwelacyjnych i 1 obiekt nowożytny. Szczególnie interesujące nawarstwienia ogrodowe, datowane na schyłek epoki baroku, w pełni zadokumentowano fotograficznie, opisowo i rysunkowo.