ULICA ŻABI KRUK 4 W GDAŃSKU

W trakcie badań archeologicznych przebadano teren o wielkości 800m2. Badania archeologiczne przy ul. Żabi Kruk 4, odsłoniły zabudowę nowożytną z okresu XVII- pocz. XX w. Natrafiono na pozostałości fundamentów piwnic kamienic, oraz podwórek/oficyn wchodzących w skład zabudowy architektonicznej z tego okresu. Teren przeznaczony do badań został przebadany w całości, a zatem przeprowadzone badania wykopaliskowe były wystarczają formą ochrony konserwatorskiej badanego terenu.