BADANIA ARCHEOLOGICZNE

Nasz zespół tworzą doświadczeni archeolodzy, konserwatorzy i etnografowie, współpracujemy także stale z wieloma konsultantami naukowymi w stopniu doktora, docenta i profesora - pracownikami naukowymi Uniwersytetów, Polskiej Akademii Nauk, oraz Muzeów, w dziedzinach:

  • archeologii
  • architektury
  • konserwacji zabytków archeologicznych, oraz dzieł sztuki wykonanych z metalu np. zabytków sakralnych
  • etnografii
  • historii sztuki
  • innych, pokrewnych nauk specjalistycznych

oraz architektami z uprawnieniami - pracownikami Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Dzięki specjalistycznemu sprzętowi oraz dyspozycyjności kadry badawczo - naukowej i technicznej, jesteśmy w stanie ograniczyć czas badań do niezbędnego minimum przy jednoczesnym wysokim poziomie merytorycznym prowadzonych prac. Badania prowadzimy niemalże przez cały rok, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Za usługi najwyższej jakości proponujemy umiarkowane ceny.


Oferta

- prowadzenie poprzedzających inwestycje kompleksowych badań archeologicznych i archeologiczno-architektonicznych w każdym terenie, oraz opracowanie tych badań. Zarówno nasze badania jak i opracowania spełniają wszystkie wymagania stawiane przez Służby Ochrony Zabytków
- prowadzenie nadzorów archeologicznych podczas trwania inwestycji oraz prowadzenie archeologicznych badań sondażowych
- kwerendy źródeł archiwalnych
- konserwacja zabytków archeologicznych
- konserwacja zabytków metalowych (np. sakralnych)
- prowadzenie lekcji muzealnych (przewidujemy możliwość zwiedzania terenu badań)
Ważniejsze Badania

- badania archeologiczne Pl. Małachowskiego 2 (przy ul. Traugutta – zabudowa ulicy XVIII – XX w. kamienicy wraz z oficynami) w Warszawie
- badania archeologiczne Cytadela warszawska, ul. Dymińska 13 – koszary Gwardii Stanisławowskiej – Cd. Badań; oraz Konwikt Pijarów
- badania archeologiczno-architekt. Kolegium pojezuickiego w Pułtusku
- badania archeologiczno-architektoniczne pałacu w Chrzęsnem
- badania archeologiczne na terenie Cytaledi Warszawskiej
- badania archeologiczne na terenie starego miasta w Pułtusku
- badania archeologiczno-architektoniczne kanalizacji w Łomży
- badania archeologiczno-architektoniczne piwnic przy ul. Nowy Świat w Warszawie
- szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne wyprzedzające inwestycje drogowe (m.in. okolice Ożarowa Świętokrzyskiego, Garwolina)
- szerokopłaszczyznowe badania archeologiczne wyprzedzające inwestycje budowlane (m.in. Kręczki – Kaputy, gm. Ożarów Mazowiecki)
- sondażowe badania archeologiczne w Chynowie
- badania archeologiczne ulicy Żabi Kruk 4 w Gdańsku pod inwestycję związaną z budową budynku o charakterze handlowo-usługowym
- wykopaliskowe badania archeologiczne na terenie powstającego zbiornika „Jagodno” gm. Przytyk
- badania archeologiczne na obrzeżach wsi Łomna
- archeologiczne badania sondażowe na terenie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
- badania archeologiczne na dziedzińcu Arsenału Warszawskiego
- wykopaliskowe badania archeologiczne na terenie działki położonej przy ulicy Bukowińskiej w Warszawie
- sondażowe badania archeologiczne na terenie głównego placu Fortu M (Mokotów) Twierdzy Warszawa
- sondażowe badania archeologiczne prowadzone w celu odsłonięcia reliktów muru oporowego przeciwskarpy na terenie Fortu V (Włochy) w Warszawie
- badania archeologiczno-architektoniczne na stanowisku Fort VII (Zbarż) w Warszawie
- sondażowye badania archeologiczne na terenie Fortu VIII „Służew” Twierdzy Warszawa
- badania archeologiczne przeprowadzone w trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z odwodnieniem i izolacją fundamentów budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 66
- prace archeologiczne prowadzone przez Muzeum Warszawy w Ogodzie Krasińskich w Warszawie w związku z poszukiwaniami archiwum "Bundu"
- wykopaliskowe archeologiczne badania sondażowe przy ul. Powązkowskiej w Warszawie
- archeologiczne badania wykopaliskowe na Rynku w Starachowicach-Wierzbniku w związku z realizacją inwestycji "Rewitalizacja przestrzeni publicznej Placu Rynku z przyległymi ulicami w Starachowicach".
- badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015, program „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”.

oraz w wiele innych większych i mniejszych badaniach archeologicznych, zarówno miejskich jak i pradziejowych oraz wczesnośredniowiecznych (grodziska, osady).