AKTUALNOŚCI

30.08.2023 r.

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wieloaspektowe badania weryfikacyjne zanikłego grodziska w Dźwierznie pod Płockiem.” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Radzanowo. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w kwocie 47 000 zł. Zadanie ma na celu zweryfikowanie istnienia stanowiska archeologicznego – zniwelowanego grodziska w Dźwierznie, gm. Radzanowo, pow. płocki.

30.08.2023 r.

W ramach Programów MKiDN 2023, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2023 zadanie pod nazwą „Wielokulturowa osada w Dziarnowie, gm. Mogielnica - wieloaspektowe badania weryfikacyjne” na terenie woj. mazowieckiego, gmina Mogielnica. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w kwocie 49 200 zł. Zadanie ma na celu zweryfikowanie istnienia stanowiska archeologicznego – wielokulturowej osady z epoki brązu i epoki żelaza położonej nad rzeczką Mogielanką, w Dziarnowie.

19.01.2023 r.

W 2022 r. Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało projekt „Gródek strażniczy Ostrów - Zawyki - wieloaspektowe badania weryfikacyjne.” Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2022, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Program jest prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.
Informacje na temat wyników projektu znajdują się TUTAJ.

25.09.2022 r.

W ramach Programów MKiDN 2022, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2022 zadanie pod nazwą „Gródek strażniczy Ostrów - Zawyki - wieloaspektowe badania weryfikacyjne”, na terenie woj. podlaskiego, gmina Suraż. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w kwocie 38 360 zł. Zadanie ma na celu zweryfikowanie istnienia stanowiska archeologicznego – gródka strażniczego z okresu wczesnego średniowiecza, usytuowanego zgodnie z informacjami z wpisu do rejestru zabytków, na niewysokim wzniesieniu w pobliżu rzeki Narew.

04.08.2021 r.

W ramach Programów MKiDN 2021, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w roku 2021 zadanie pod nazwą „Weryfikacja cmentarzyska ciałopalnego w Łaziskach, gm. Orońsko” na terenie woj. mazowieckiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

02.11.2020 r.

Konkurs Narodowego Instytutu Dziedzictwa na opracowanie materiałów edukacyjnych dla szkół dotyczących zagadnień dziedzictwa kulturowego.

Konkurs skierowany jest do nauczycieli, edukatorów oraz pedagogów i polega na zgłoszeniu swoich prac/ciekawych form scenariuszy lekcji na temat wybranej dziedziny dziedzictwa kulturowego.
Konkurs trwa do 16 listopada 2020 r. i docelowo ma zasilić zbiory dostępne bezpłatnie dla internautów na stronie NID.
Dla laureatów przygotowane są nagrody pieniężne. Szczegóły oraz regulamin dostępne są tutaj.

24.02.2020 r.

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2019 r.

Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało w latach 2018 – 2019 projekt „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego”. Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018, program „Dziedzictwo kulturowe”, „Ochrona zabytków archeologicznych”. Badaniami objęto cztery obszary AZP o nr 22-75, 22-76, 22-77 i 23-76; trzy z nich (nr AZP 22-75, 22-76 i 23-76) obejmowały tereny wokół jeziora Orzysz, natomiast czwarty obszar (nr AZP 22-77) to tereny wokół jeziora Rogale i znajdującego się obok niego grodziska.
W ramach badań krajobrazu archeologicznego na wymienionych obszarach AZP najpierw wykonano kwerendę archeologiczną oraz historyczną, a także przeprowadzono analizę i interpretację danych pozyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego zakupionych w GUGiK. Następnie przeprowadzono badania powierzchniowe na wszystkich czterech obszarach. Ponadto wykonano badania podwodne na większości znajdujących się tu jezior: Orzysz, Rostki, Rogale, Przykop, Kraksztyn (Ogródek), Dobrzyń i Wylewy (Czarne), Długie, Kępiaste, Przylesie, Rzęśniki, Strzelniki, Przykop i Grabnik. Na grodzisku Rogale i w jego najbliższym sąsiedztwie wykonano fotografie lotnicze i badania geofizyczne.

26.07.2018 r.

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2018 r.

„W ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w latach 2018 - 2019 zadanie pod nazwą „Nowoczesne badania krajobrazu archeologicznego na pograniczu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i Pojezierza Ełckiego" na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”

23.03.2018 r.

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2017 r.

„W ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizowało w 2017 - 2018 r. zadanie pod nazwą Badania nieinwazyjne krajobrazu archeologicznego Starej Łomży i jej sąsiedztwa „na terenie woj. podlaskiego. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.”

20.02.2016 r.

Badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic

W 2015 r. Stowarzyszenie Starożytników zrealizowało projekt „Ryczywół zaginiony - badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic”. Badania zostały wykonane w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015, program „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5 „Ochrona zabytków archeologicznych”, prowadzony przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Sprawozdanie z badań można przeczytać klikając tutaj.

03.10.2015 r.

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie

Szanowni Państwo, zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie, które odbędą się 7-9 października 2015 r. w Centrum MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa.
Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie to unikatowa w skali kraju, branżowa impreza poświęcona konserwacji i restauracji zabytków stanowiących cenny dorobek kulturowy Polski. Intencją organizatorów jest stworzenie warunków do przedstawienia dotychczasowego dorobku w dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad nimi, a także umożliwienie prezentacji nowych rozwiązań organizacyjnych, projektowych i technologicznych poszerzających instrumentarium konserwatorskie. Honorowy Patronat Generalnego Konserwatora Zabytków podkreśla rangę naszej imprezy i jej znaczenie dla Kultury Polskiej. Hasłem przewodnim Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich jest "Teoria a Praktyka".
Serdecznie zapraszamy.

Ryszard Mikliński
były Generalny Konserwator Zabytków- V-ce Minister Kultury

Ryszard Głowacz
były Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie odbywają się równolegle z III Targami Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia dla Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO 2015.
Organizator:

25.06.2015 r.

Programy współfinansowane ze środków MKiDN w 2015 r.

W ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet 5, „Ochrona zabytków archeologicznych”, Stowarzyszenie Starożytników realizuje w 2015 r. zadanie pod nazwą „Ryczywół zaginiony badania nieinwazyjne dawnego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic”, na terenie woj. mazowieckiego, gm. Kozienice. Zadanie to zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.24.06.2015 r.

Archeologia Jaćwieży

Stowarzyszenie Starożytników wraz z Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie bierze udział w realizacji projektu „Polsko Norweska Inicjatywa Nowoczesnego Konserwatorstwa Archeologicznego "Archeologia Jaćwieży"”, w ramach programu "Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego", współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2009 -2014 Celem projektu są interdyscyplinarne badania dwóch kompleksów osadniczych wczesnośredniowiecznej Jaćwieży: w Szurpiłach, gm. Jeleniewo i w Skomacku Wielkim, gm. Stare Juchy. W realizacji zadania wykorzystywane są różne metody badawcze: nieinwazyjne (m.in. geofizyczna, lotnicze), wykopaliskowe, analizy przyrodnicze i inne. Odbędą się też warsztaty dotyczące badań nad społeczeństwami bałtyjskimi, w których wezmą udział archeolodzy litewscy ze State Cultural Reserve of Kernave (Kernave archaeological site) i Uniwersytetu w Kłajpedzie. Uzyskane wyniki badań będą popularyzowane, w środowisku naukowym, konserwatorskim, oraz wśród lokalnych społeczności. W ramach projektu zostanie przygotowana wystawa dotycząca badań nad Jaćwieżą oraz publikacja popularno- naukowa na temat nowoczesnego konserwatorstwa i ochrony zabytków, m.in. w Norwegii. Projekt zakończy się konferencją naukową, na której zostaną przedstawione jego rezultaty. Partnerzy norwescy projektu: Vest Agder Regional Council, Department of Monuments and Sites, Vestfoldemuseene IKS, Department of Ancient and Medieval History & Midgard Historical Centre in Borre. Projekt jest realizowany od marca 2014 r. do kwietnia 2016 r.

Partnerzy projektu: